Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Vzdělávání, poradenství a podpora pro každý bytový i rodinný dům 15 let jsme tu pro Vás!

Spolek Pro náš dům je pořadatelem historicky nejúspěšnějšího projektu setkávání se zástupců vlastníků a správců bytových domů s odborníky na činnosti související s bezpečným a hospodárným provozem bytových domů. V dubnu letošního roku začne již 15. sezóna těchto setkání pod názvem Jak to dělají jinde. Semináře proběhnou, stejně jako v předcházejících letech, v 8 městech České republiky v jarním a 8 městech ČR v podzimním období. Proč zdůrazňuji místo konání v České republice? Inu proto, že na Slovensku pořádáme obdobné semináře pod názvem Bezpečný domov na 14 místech v průběhu roku. Všech 30 seminářů můžeme uspořádat pro cca 1.300 účastníků (včetně občerstvení) zdarma jenom díky finanční podpoře ze strany našich partnerů. Společností, jejichž vedení si uvědomují, že vzdělávání zástupců bytových domů, kteří reprezentují bydlení pro cca 50 % obyvatel, je proces dlouhodobý. Že bydlení je a bude prioritou pro naprostou většinu z nás i pro generace po nás. Uspořádat 30 seminářů od Karlových Varů po Sninu, to by bylo pro nás málo. Proto jsme si přidali další, povětšinou na počet účastníků menší, semináře pod názvem Praktická správa domu. Zde se v rozsahu cca 4 – 5 hodin snažíme postihnout co nejpodrobněji většinu situací, do kterých se můžou společenství vlastníků při své činnosti dostat. Přinášíme zkušenosti s pořádáním shromáždění vlastníků, se zápisem změn do sbírky listin, upozorňujeme na možná rizika z hlediska legislativy, dodáváme vzory a pomůcky pro práci výboru, atd… Jako uklidnění pak může působit část věnovaná technické správě domu, kde účastníci zjišťují riziková místa bytového domu, kontroly a revize technických zařízení, nebo diagnostické metody zjišťování poruch. Semináře jsou již bez účasti partnerů, tudíž hrazené z kapes vlastníků. A tady začíná být trošku problém. Pokud vlastníkům hrozí sankce, tak něco udělají. Pokud jim to nařizuje zákon, tak vytáhnou penízky a se skřípěním zubů je vydají. Pokud mají „pouze“ získat informace, které jim můžou ušetřit (a že tak již mnohokráte stalo) násobně více peněz, to už se jim nechce. Na závěr odstavce si dovolím krátkou citaci z Listiny základních lidských práv a svobod, které jsou součástí Ústavy České republiky: “Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnictví zavazuje.“

A pojďme dál k aktivitám, kterými pomáháme, aby citát nebyl pouze prázdnou slupkou vznešených slov. Součástí práv zaručených ústavou je právo sdružovací. Proto nabízíme každému subjektu, ať je to společenství, bytové družstvo, obchodní společnost, nebo jedinec, fyzická osoba, možnost přidružit se k našemu spolku. Společně pak můžeme dosáhnout změn prospěšných obyvatelům bytových domů, nebo se o to alespoň můžeme pokusit. Čistě pragmaticky součástí ročního členského příspěvku jsou členské ceny všech spolkem poskytovaných služeb. Aktuálně se jedná o:

- termovizní měření budov

- stanovy pro společenství vlastníků

- služba provozu webových stránek

- poradenství pro společenství vlastníků

- Mezinárodní konference Tepny domu

Vidíte, málem bych zapomněl, konference. Letos pořádáme již 2. ročník mezinárodní konference Tepny domu. Tentokráte ve dnech 11.–12. 9. 2017 v hotelu Holiday Inn, Brno. Po loňské účasti 230 posluchačů z České a Slovenské republiky očekáváme obdobnou účast i v letošním roce. Problematika kvalitní, chutné pitné vody v každém kohoutku a doušku, funkční a nehlučný odvod odpadních vod, čistý vzduch bez zbytečné vlhkosti, kysličníků uhelnatého a uhličitého, to jsou nutné předpoklady pro zdravé bydlení nejen v bytových domech. Náplň konference bude daleko bohatší a to nejen ta oficiální, vzdělávací, ale i ta společenská. Více v průběhu času na www.tepny-domu.eu.

Pomalu se blížíme do finále. Stačí snad jen vyjmenovat činnost nakladatelskou zastoupenou tištěným časopisem Pro náš dům vycházejícím zdarma pro potřeby bytových domů 2x ročně vždy před zahájením jarních a podzimních seminářů JTDJ. Do nakladatelství patří paradoxně i elektronická verze časopisu, kterou sice netiskneme, ale rozesíláme na tisíce e-mailových adres, kde již nedočkavě čekají naši čtenáři (alespoň ti, kteří nám to řekli). Aby nemuseli čekat na 1 číslo za čtvrt roku, posíláme jim v mezidobí elektronické zpravodaje Speciál, které se věnují vždy jedné konkrétní oblasti ze života bytového domu. Takže pokud si chce takový předseda počíst, může mít 12–16 časopisů ročně! Kromě toho provozujeme několik specializovaných serverů s měsíční návštěvností celkem cca. 70tisíc návštěvníků. Vlajkovou lodí našich serverů je www.pronasdum.cz , kde je možné získat ty nejaktuálnější informace ze života spolku, nabídky služeb, aktuálních seminářů, nebo zajímavostí, které přinášíme našim čtenářům z jiných zdrojů.

Závěrem si dovolím podruhé a naposledy citovat: „Člověk není bohatý majetkem, ale lidmi, které má kolem sebe.“ My, tím míním spolek, nejsme bohatí majetkem. Spíše opak by se více blížil pravdě. Jsme bohatí lidmi, které k sobě přitahujeme svojí vírou ve slušnost, vzdělání (a vzdělávání), svým optimismem i dobách, kdy se krutě nedaří, svojí pracovitostí a loajalitou. Máme to štěstí potkávat se s předsedy, kteří dělají obrovské penzum práce pro jejich domy. Máme to štěstí jednat s partnery, kteří by mohli peníze na reklamu vložit do jakéhokoliv masmédia, ale oni je investují do rozvoje stovek a tisíců bytových domů. Přeji nám i vám, ať jsme bohatí lidmi kolem sebe.

Autor: Ing. Vladislav Hrdlička

Pro náš dům, z. s.