Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Kontrola technického stavu domu po zimě

Více jak patnáct let se zabývám problematikou bytových domů. Za tuto dobu došlo i v oblasti stavebnictví k obrovskému technologickému pokroku. Dovolil bych si říci, že většinu technických problémů, které v domě vzniknou, dokážeme řešit a úspěšně vyřešit.

Co však zůstalo beze změny, nebo spíše se zhoršilo? Jsou to vztahy v jednotlivých domech. Je až s podivem jak dlouho přetrvává názor, že byt je můj, ale dům, ten není můj. O ten ať někdo jiný se stará. Bydlím v přízemí, proč bych se zajímal o střechu! A pod střechou? Tam mne přece nezajímají základy.

O tom, jak se k sobě a ke svým voleným zástupcům mnozí vlastníci či družstevníci chovají, raději nebudu psát.

Mám ověřeno, že v domech, kde se lidé slušně zdraví, baví se spolu, komunikují o problémech, hledají řešení, nenapadají se, pokud má někdo jiný názor, snaží se pragmaticky, jasně a jednoduše argumentovat, nedochází k problémům s řešením technických problémů včetně zabezpečování finančních prostředků pro jednotlivé schválené aktivity.

Návod, jak tohoto stavu dosáhnout je na první pohled jednoduchý. Komunikujte spolu, říkejte pravdu, pro sdělování informací používejte všechny dostupné komunikační kanály, setkávejte se, prostě vytvořte partu.

Jednoduché, ne? Vím, že Ne! Je to složité a náročné. Je to cesta dlážděná samými úskalími. Věřím však, že je to jedna ze správných cest.

Rozhodující je dostatečné množství informací, které pochopí každý, nebo alespoň každý. Pro to, abychom informace mohli předávat, musíme je mít. A právě období po zimě, zejména té letošní, neb ta opravdu naše domy po technické stránce dostatečně prověřila, je tím vhodným momentem. Je normální, zkontrolovat dům po větší zátěži, kterou zima je.

Vyzvěte své spolumajitele, spolubydlící byste se do tohoto procesu pustili společně. Využijte tohoto období pro start normálních vztahů v rámci vašeho domu. Pokud tyto vztahy jsou na dobré úrovni, jistě se na vás nikdo nebude zlobit, když kontrolu domu zorganizujete.

Cílem je zjistit stav domu a tam kde nejsou vztahy úplně v pořádku začít s jejich budováním.

Doporučuji na domovní nástěnku umístit výzvu typu:

"Letošní zima byla velmi silná a mohla se projevit vznikem vad. Dne (nebo v týdnu) tom a tom provedeme kontrolu jeho částí. Bez vaší pomoci se nám to nepovede. V případě dotazů mi své podměty vhazujte písemně do schránky.“

Navazující informace by měla přinést informaci o tom, co a jak budeme kontrolovat. Upozorníme i na to, že se jedná o základní zjištění, nikoliv odbornou prohlídku. Tu budeme muset realizovat, pokud najdeme něco podezřelého. Mnozí z vás jistě v této části mých rad jistě začínají cítit problém v tom, jak rozsáhlé sdělení bude nutno umístit na nástěnku. A všichni víme, že dlouhý a drobným písmem psaný text zůstává bez povšimnutí. Zde doporučuji využít elektronického sdělení, například na vašich domovních elektronických stránkách. Na nástěnku na chodbě pak doporučuji umístit text, psaný velkým tučným písmem. Plánujeme kontrolu domu po zimě. Prosíme o vaši spolupráci. Další informace naleznete na našich stránkách. Text nese veškeré potřebné informace a je k nepřehlédnutí.

No a nyní co a jak by vše mělo být zkontrolováno. Prvně jak. Jedná se o „amatérskou, selsky normální“ kontrolu. Budeme tedy kontrolovat vizuálně, pohmatem, případně provedeme měření. Vše zdokumentujeme formou textovou a fotografickou. Jako technické pomůcky využijeme například dalekohled (kukátko) fotoaparát, třeba i v mobilu.

A co kontrolovat?

Doporučím vše, kam dohlédneme, dosáhneme.

Jedná se tedy především o:

Střecha rovná:

 • Oplechování
 • Vstupy
 • Stojící voda
 • Pukliny v plášti
 • Ukotvení technických prvků
 • Odvod vody

Střecha sedlová:

 • Prasklá střešní krytina
 • Rizikovým místem je „přechod, zlom, …“
 • Hřebenáče
 • Oplechování průchodů, průvlaků a vstupů
 • Vizuální kontrola během zimy (při sněhu)
 • Kontrola krovů (konstrukce střechy)

Okapy

Balkony a lodžie

 • Zábradlí
 • Výplně zábradlí
 • Oplechování
 • Ukotvení (zavěšení)

Okna a dveře

 • Dobré využít informace od majitelů a uživatelů domů
 • Průvan při zavřeném okně
 • Rosení
 • Vlhkost, plíseň v okolí okna
 • Špatné (zhoršené) ovládání

Obvodový plášť

 • Pukliny a mikro pukliny
 • Vystoupnutí, propadnutí (dobré jsou dlouhé stíny, ranní světlo)
 • Zátěky
 • Jiný barevný odstín
 • Jiná změna oproti podzimu

Dodatečné prvky na domě

Jedná se zejména o ukotvení:

 • Hromosvodů
 • Antén
 • Satelitů

Ve většině případů vhodné oslovit uživatele (majitele) bytů. Je nutné zkontrolovat jak společné tak individuální, kde je potřeba získat spolupráci vlastníků.

Autor: Ing. Petr Němec

Pro náš dům, z. s.