Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Topenářství a instalace

Časopis Topenářství instalace se zaměřuje na na problematiku techniky prostředí a technických zařízení budov. Z celého spektra odborné problematiky se specializuje především na oblast souvisící s vytvářením tepelné pohody v objektech, získáváním, distribucí a spotřebou tepla v objektech, na oblast zdravotně technických zařízení a větrání.Prostor dostávají jak informace nejvyšší odborné úrovně, tak informace z praxe, které dokumentují problémy a nejrůznější technická řešení.

Dotazy na inzerci a předplatné směřujte na email topin@topin.cz | www.topin.cz